Empresa antiga  
A l'edat de 30 anys, quan era alcalde a Vilanova de BelIpuig, es traslladà a Bellpuig, on va ampliar el negoci, instal·lant una important fàbrica de trencar i pelar ametlles. Més endavant comprà el ‘molí d'oli’ del Foramunt, que xafava cada dia unes 50 tones d'olives de Bellpuig i rodalies. La ‘Casa Font’ exportava a l'estranger oli i fruits secs de les nostres comarques. Als anys 30 fabricà sabons. A la dècada dels 50 es dedicà també a l'elaboració de vins industrials (els més grans recordaran aquelles cues de carros carregats de verema dins de les borrasses, que anaven del Foramunt fins a les bàscules del Parc). L'any 1954, quan es comença a plantar panís aIs trossos, va construir un assecador de panís, quan encara no n'hi havia cap a tot l'Estat. (En aquells temps es collia el panís amb pinya i es posava en gàbies metàl·liques a assecar-se a les eres).

Segueix més abaix
 
     
 
 
Empresa moderna
L'any 1960 instal·là una deshidratadora d'alfals amb un equip de recol·lecció amb carretes hidràuliques. Creà la marca PIGMENTALFA (alfals deshidratats, desfibrats i granulats d'alta proteïna per a pinsos). El 1965, amb l'ajuda dels seus fills Josep i Jaume, va fer una fàbrica de pinsos compostos, M. FONT RlUS. Fa construir després granges de reproducció i engreix de porcs, per a la cria d'aus selectes, i una planta d'incubació d'ous per a fer pollets de carn (pollastres). El 1972 va fer un important complex industrial a Bellpuig per a sacrificar aus vives i per a l'elaboració de productes càrnics POLLBÓ. En hosteleria va posar el primer ‘self-service’ conegut aleshores. Va ésser vocal provincial durant molts anys del sector dels olis i fruits secs.

Segueix més abaix
   
   
Relacions humanes i socials  
El Sr. Font li va donar molta importància durant tota la seva vida a les relacions humanes, tant a l'àmbit personal com al professional. Aquest fet va ser precisament una de les claus del seu èxit a tots els nivells. De fet, l’apassionament per la seva familia i per el treball va donar sentit a tota la seva vida.