"El meu pare fou essencialment un gran empresari, un bon pare de familia, un home que donava feina a molta gent, que fomentava benestar i riquesa al seu entorn, que tenia un gran sentit del deure i de la feina ben feta i que creia que valia més la seva paraula que una escriptura."
Jaume Font i Huguet
 
   
  Manuel Font i Rius  
  Manuel Font i Rius va néixer l'1 de novembre de 1895 a Vilanova de Bellpuig. EIs seus avantpassats provenien ja fa tres generacions de Montgai. El seu pare fou comerciant de cereals i farratges, i com sigui que morí relativament jove, condicionà que Manuel, el més gran de vuit germans de colla, tingués com a hereu el deure de continuar el negoci del pare i fer-lo més gran.

A l'edat de 30 anys, quan era alcalde a Vilanova de BelIpuig, es traslladà a Bellpuig, on va ampliar el negoci, instal·lant una important fà brica de trencar i pelar ametlles. Més endavant comprà el ‘molí d'oli’ del Foramunt, que xafava cada dia unes 50 tones d'olives de Bellpuig i rodalies. La ‘Casa Font’ exportava a l'estranger oli i fruits secs de les nostres comarques.
Als anys 30 fabricà sabons. A la dècada dels 50 es dedicà també a l'elaboració de vins industrials (els més grans recordaran aquelles cues de carros carregats de verema dins de les borrasses, que anaven del Foramunt fins a les bà scules del Parc). L'any 1954, quan es comença a plantar paní s als trossos, va construir un assecador de paní s, quan encara no n'hi havia cap a tot l'Estat. (En aquells temps es collia el paní s amb pinya i es posava en gà bies metà l·liques a assecar-se a les eres).

L'any 1960 instal·là una deshidratadora d'alfals amb un equip de recol·lecció amb carretes hidrà uliques. Creà la marca PIGMENTALFA (alfals deshidratats, desfibrats i granulats d'alta proteïna per a pinsos).
El 1965, amb l'ajuda dels seus fills Josep i Jaume, va fer una fà brica de pinsos compostos, M. FONT RlUS. Fa construir després granges de reproducció i engreix de porcs, per a la cria d'aus selectes, i una planta d'incubació d'ous per a fer pollets de carn (pollastres). El 1972 va fer un important complex industrial a Bellpuig per a sacrificar aus vives i l'elaboració de productes cà rnics ‘POLLBó’. En hosteleria va posar el primer ‘self-service’ conegut aleshores. Va ésser vocal provincial durant molts anys del sector dels olis i fruits secs.

Es desposà amb I'Adriana Huguet i Arrufat de Sant Martí prop Maldà , i varen néixer dos nois: Josep i Jaume, i tres noies: Ramona, Maria i Núria. El 1955 fou patrocinador dels JOCS FLORALS a BelIpuig. El 1957, junt amb la seva familia, foren Priors a la tradicional festa de la MARE DE DéU DELS DOLORS. Va financiar la reconstrucció de l’església del Convent dels P.P. Pauls i va fer la donació de l’altar dedicat a Sant Antoni a l’església Parroquial de Bellpuig.
Junt amb el seu fill Jaume, va participar i col·laborar en la construcción del Panteó-Monument al seu fill Josep, que va morir al 1988. Si vols saber més del Josep fes clic aquí .
Fou essencialment un gran empresari, un bon pare de familia, un home que donava feina a molta gent, i que fomentava benestar i riquesa al seu entorn, que tenia un gran sentit del deure i de la feina ben feta, i que creia que valia més la seva paraula que una escriptura. L'apassionament pel trebaIl i la famí lia varen donar sentit a tota la seva vida.

I després d'una llarga vida dedicada als negocis i a la seva famí lia, va morir a la casa pairal a Bellpuig, a l'edat de 97 anys, essent en aquell moment el de més edat del poble. Va ésser enterrat al Panteó familiar, junt amb la seva estimada esposa Adriana i el seu fill Josep, insigne escriptor mort ara fa quatre anys, i persona molt reconeguda i estimada en els diferents cercles socials, econòmics i polí tics lleidatans. Esperem i desitgem que les noves generacions ens donin homes savis, rectes, lluitadors, honrats i segurs d'ells mateixos com MANUEL FONT I RlUS ens ha demostrat es pot ésser al llarg d'una vida tan plena de joia.
 
 
Contacte